dr inż. Grzegorz Śliwiński

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

BASH

Email Drukuj PDF
 1. Za pośrednictwem PuTTy połącz się ze swoim serwerem
 2. Wykorzystując edytor („mcedit”, „vi”, „nano”, „joe”) utwórz nowy plik w którym umieścimy kod BASH do tworzenia nowych użytkowników.
 3. Przykładowy kod BASH do czytania parametru do programu oraz danych w programie
 4. #!/bin/bash

  echo „Podaj dane i zakoncz ENTER: „

  read dane

  echo „Wprowadzono dane: ” $dane


  Zmiana uprawnień:

  chmod +x nazwa_pliku

  Przykład wywołania:

  ./nazwa_pliku

 5. Przygotuj program pozwalający utworzyć użytkownika w LDAP na podstawie 3 danych:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Hasło
 6. Program musi stworzyć konto użytkownika - powinno zawierać 1 literę imienia i całe nazwisko (np. jkowalski). UWAGA !! nazwa konta powinna być z małych liter.
 7. UIDNumber to wartość po której system rozpoznaje użytkownika - musi być unikatowe. Dlatego powinno mieć następny numer UIDNumber (następny wolny z powyżej 10000 - ten miał user1)
  • Przykład pobierania ostatniego UIDNumber z LDAP (największa wartość)
 8. zmienna=$(ldapsearch -x -LLL uidnumber | grep "uidNumber" | cut -d" " -f2 | sort -n -r | head -1)
  echo $zmienna
  zmienna=$[$zmienna+1]
  echo $zmienna

 9. Nowe konto powinno mieć przypisany katalog domowy w /home/nazwa_użytkownika , gdzie nazwa_użytkownika jest zmienną z programu (patrz pkt. 5)
 10. Powinien zostać utworzony taki właśnie katalog na dysku wraz z przypisaniem uprawnień chmod i chown (UWAGA – dopiero po poprawnym wykonaniu zakładania konta w LDAP !!!!!). Do sprawdzenie poprawności wykonania poprzedniej komendy służy zmienna $? I można sprawdzić poleceniem if :
  if [ "$?" = "0" ]
  then
    
  polecenie_1

  polecenie_2

  polecenie_3

  fi
  • Tworzenie katalogu, zmiana uprawnień i zmiana właściciela:
 11. mkdir /home/katalog_użytkownika
  chmod 700 /home/katalog_użytkownika
  chown $zmienna:100 /home/katalog_użytkownika

 12. Hasło jest w polu LDAP o nazwie „userpassword
 13. Kiedy program przygotuje plik z informacją o nowym użytkowniku (podobny plik ja w laboratorium LDAP1 dla użytkownika user1 patrz pkt. 15 laboratorium LDAP1) wtedy można utworzyć go w LDAP przy pomocy poniższego polecenia. Polecenie dodawania użytkownika po utworzeniu danych wsadowych ldif w pliku:

   ldapmodify  -a -x -D cn=admin,dc=lab,dc=pl -W -f nazwa_pliku

 14. Przykłady kodów BASH
 • Czytanie ze standard IN (wprowadzanie danych do skryptu) z wyświetlaniem ich

read nazwisko
echo $nazwisko

echo -n "Podaj nazwisko: "
read nazwisko

echo "Wprowadzono: "$nazwisko

 • Zapisanie informacji do pliku w trybie "nadpisywania danych"

echo "dn: $user,dc=lab,dc=pl" > /root/katalog/plik

 • Zapisanie informacji do pliku w trybie "doklejania danych"

echo "uid: "$LoginName >> /root/katalog/plik
echo "userpassword: "$UserPassword >> /root/katalog/plik

 • Zamiana znaków (duże na małe)

zmienna=$(echo $zmienna1 | tr [:upper:] [:lower:])

 • Wycięcie jednej litery z ciągu

litera=$(echo $imie | cut -c 1)

 • Sklejanie ciągów

konto=$litera_imie$nazwiskoAlgorytm programu

Poprawiony: niedziela, 22 kwietnia 2018 17:05