dr inż. Grzegorz Śliwiński

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

LDAP 1

Email Drukuj PDF
 1. Zainstaluj pakiety:
  • „slapd”
  • „ldap-utils”
 2. Poniżej wykonaj:
  • wykonaj "dpkg-reconfigure slapd"
  • Ekran 1 : NIE
  • Ekran 2 : zamień domenę "nodomain" na "lab.pl"
  • Ekran 3 : -//- (to samo co wcześniej)
  • Ekran 4 : Podaj hasło administratora bazy LDAP
  • Ekran 5 : Powtórz hasło
  • Ekran 6: HDB
  • Ekran 7 : "Remove old ..." : NIE
  • Ekran 8 : "Move old data" : TAK
  • Ekran 9 : "v2 Allow" : TAK
 3. Instalacja SLAPD w folderze /etc/ldap poprawiamy zawartość pliku ldap.conf uzupełniając BASE i URI właściwymi informacjami (zauważ do czego służy znak "#"):
  • BASE dc=lab,dc=pl
  • URI ldap://localhost
 4. Ze strony http://jxplorer.org/ pobrać JXplorer w aktualnej wersji dla systemu Windows (dla WI akcja nie wymagana) lub jeśli instalacja jest nie możliwa to pobierz zip ze strony googla i rozpakuj go w katalogu, a następnie uruchom jxplorer.bat
 5. Należy zainstalować JXplorer (Dla WI uruchom program dostępny na serwerze terminali windows - dysk H: folder jxplorer)
 6. Konfiguracja polączenia:
  • Host: 192.168.203.xxx
  • Port: 389
  • Base DN: dc=lab,dc=pl
  • Level: User + Password
  • User DN: cn=admin,dc=lab,dc=pl
  • Password: (hasło podane w czasie instalacji pakietu slapd)
 7. jxplorer-connect

 8. Po wykonaniu połączenia będzie widoczne drzewo usługi z użytkownikiem admin
 9. jxplorer-view

 10. Tworzenie nowego użytkownika (na obiekcie kontener -> menu kontekstowe /prawy klawisz myszy/ -> New --- wybieramy podane ponizej clasy):
  • Nazwa: user1
  • UIDNumber: 10000 +
  • GIDNumber: 100
  • HomeDirectory: /home/user1
  • UID: user1
  • Sn: jakieś nazwisko
  • userPassword: u1
  • Kasy obiektu LDAP: Top, Person, PosixAccount, SimpleSecurityObject
 11. jxplorer-newuser

 12. Po zakończeniu tworzenia konta zatwierdzamy wprowadzone dane poprzez SUBMIT
 13. Wracamy do konsoli PuTTy
 14. Testujemy działanie komend ldapsearch
  Wymagane parametry:
  • –x
  • –LLL

   jeśli masz błąd (32) to sprawdź wpisy w pkt 3.
 15. Wynikiem powinno być wyświetlenie całej zawartości drzewa LDAP
 16. ldapsearch

 17. Posługując się parametrem uid={jakaś nazwa} wyświetl wyłącznie informacje o użytkowniku user1
 18. Następnie ogranicz ilość zwracanych informacji do DN oraz UID
 19. Przekieruj strumieniem „>” do pliku informacje o użytkowniku user1 (wszystkie), niezbędny będzie ten plik przy tworzeniu skryptu BASH oraz PHP

Przy wykorzystaniu LDAP uzyskać można wspólną bazę usług katalogowych dla wielu serwerów

backend.example.com.ldif
Poprawiony: niedziela, 22 kwietnia 2018 18:00